Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Scholennetwerk

Er is in de loop der tijden een goed vertakt en een kwaliteitsvol scholennetwerk uitgebouwd in Brussel.

Wie in Brussel woont, vindt op korte afstand van zijn huis een van de 150 kleuter- of lagere scholen. Met bijna zestig vestigingsplaatsen van secundaire scholen en negentig afstudeerrichtingen heeft u in Brussel een zee van keuze. De Nederlandstalige scholen zijn bovendien vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Het Nederlandstalig onderwijsnetwerk bevat ook scholen voor buitengewoon onderwijs, internaten, centra voor leerlingenbegeleiding ... En wie na de schooluren zijn artistieke talenten wil vervolmaken, kan terecht in het deeltijds kunstonderwijs voor muziek, woord en dans. Als volwassene kunt u bij centra voor volwassenenonderwijs een opleiding volgen voor uw job of om in de vrije tijd bij te leren. Er is ook een uitgebreid vormingsaanbod.

Ook master- en bachelordiploma's kunt u in Brussel in het Nederlands behalen: er zijn vier Nederlandstalige instellingen voor hoger onderwijs (hogeschool/universiteit) in Brussel. Ongeveer 25.000 studenten volgen er onderwijs.

klaslokaal

Scholen

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een uitgebreid netwerk van scholen: van basisschool tot en met hoger onderwijs.

U kunt de gegevens van scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel online vinden:

Wie meer wil weten over de structuren van het Nederlandstalig onderwijs (incl. vorming - opleiding tot werk) in Brussel kan ook terecht op onderwijsinbrussel.be.

meisje op school

Geschiedenis

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zoals we dat vandaag kennen, ontstond in 1881. Het heeft sindsdien een hele evolutie doorgemaakt. Vroeger werd het Vlaams door de meerderheid van de Brusselse inwoners gesproken, maar was er geen Nederlandstalig onderwijs. Nu is het Nederlands slechts voor een minderheid de thuistaal. Toch groeit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel jaar na jaar. In één oogopslag: de grote evoluties in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in Brussel.

In 1971...

... wordt de ‘liberté du père famille’ ingevoerd: ouders kunnen vanaf dan vrij kiezen of ze hun kind(eren) in Brussel naar het Nederlandstalig onderwijs of het Franstalig onderwijs sturen. Dat is het startsein voor het huidige Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

De verwachting is dat door die vrije keuze veel (Nederlandstalige) kinderen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zouden verlaten en kiezen voor het Franstalig onderwijs. In de jaren zeventig en tachtig staat het kwantitatief overleven van het basisonderwijs op het spel (met een nasleep in het secundair onderwijs). Er zijn te weinig leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs.
De promotiecampagnes voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zien het licht, samen met acties om de (kleine) basisscholen volwaardig uit te bouwen (6 klassen in de lagere school, een voltijdse directie, voldoende didactische uitstappen …)

Vanaf 1985 ...

... stijgen de leerlingencijfers in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel terug. Die leerlingen stromen door naar het secundair onderwijs.
In de jaren negentig en het eerste decennium van deze eeuw gaat veel aandacht naar de kwaliteitsondersteuning van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, eerst in het basisonderwijs en nadien in het secundair onderwijs. 
In 2008 worden de onderwijsondersteunende initiatieven vanuit de VGC samengebracht in het Onderwijscentrum Brussel, dat nu hét aanspreekpunt is voor scholen op zoek naar kwaliteitsvolle ondersteuning.

Sinds ongeveer 2010 ...

... heeft Brussel een dubbele uitdaging in het basis- en secundair onderwijs. Terwijl de zorg voor kwaliteitsondersteuning blijft, duikt de kwantitatieve uitdaging opnieuw op, maar onder een andere gedaante: er is plaats tekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel door de sterke groei van de (jonge) Brusselse bevolking.
De VGC investeert in capaciteitsuitbreiding van bestaande scholen en in nieuwe scholen. 

spelende jongen

Cijfers 1979 - nu

De Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt jaarlijks leerlinggegevens op van het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs in Brussel. Door deze tellingen krijgen we een beter zicht op de verschuivingen in het leerlingenbestand. Op basis van de analyse van de leerlingenpopulatie kunnen immers beleidsmaatregelen genomen worden.

Sinds het schooljaar 2015-2016 is er een opsplitsing in het verzamelen van gegevens.

  • Alle gegevens van de leerlingen, betreffende leerlingenaantallen en geografische herkomst, worden opgevraagd door de Vlaamse Gemeenschap en zijn raadpleegbaar.
  • Alle extra gegevens betreffende thuistaal van de leerlingen worden verzameld door de VGC en zijn raadpleegbaar.

 

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel.
Informatie over leren voor jong en oud, formeel en informeel.

Er zijn verschillende subsidies voor scholen: voor infrastructuur, materiaal en een brede educatieve werking. Een taalbeleid op school uitwerken? Hulp nodig voor onderhoud van uw infrastructuur? Vragen over communicatie met ouders? De VGC heeft een uitgebreide dienstverlening voor scholen.