Administratie

Aanbevelingsrapport en managementplannen

De administratie maakt een aanbevelingsrapport op. Dat wordt bezorgd aan de Nederlandstalige Brusselse parlementsleden ter voorbereiding van een nieuw bestuursakkoord. De leidend ambtenaar en iedere algemeen directeur, directeur, entiteitsverantwoordelijke en deskundige-coördinator stellen een management- en operationeel plan op. Dit plan bevat onder andere een omschrijving van de opdrachten en de strategische en operationele doelstellingen.

Hieronder kunt u het aanbevelingsrapport 2019 en de managementplannen downloaden.