Administratie

Organisatiestructuur en organogram

De administratie van de VGC telt drie niveaus:

  1. Strategie en algemeen management: Leidend ambtenaar
  2. Managementondersteuning: Ondersteunende directies
  3. Beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie: Algemene beleidsdirecties en Entiteiten

Tekstalternatief voor de schematische voorstelling van het organogram

Missie en visie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie vormt de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanuit haar institutionele positionering vorm aan bevoegdheden betreffende cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is assertief, open en zelfverzekerd. Ze is duidelijk aanwezig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bouwt de stad mee uit. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op.

Aanbevelingsrapport en managementplannen

De administratie maakt een aanbevelingsrapport op. Dat wordt bezorgd aan de Nederlandstalige Brusselse parlementsleden ter voorbereiding van een nieuw bestuursakkoord. De leidend ambtenaar en iedere algemeen directeur, directeur, entiteitsverantwoordelijke en deskundige-coördinator stellen een management- en operationeel plan op. Dit plan bevat onder andere een omschrijving van de opdrachten en de strategische en operationele doelstellingen.

Hieronder kunt u het aanbevelingsrapport 2019 en de managementplannen downloaden.