n Brussel - naar homepage

Erkenning

Situering van de erkenning als sportinitiatief en als sportvereniging.

Het wettelijk kader voor het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de verordening van 12 mei 2017.
Het ondersteunende sportbeleid van de VGC, is de verzameling van beleidsuitvoerende maatregelen om het Nederlandstalige sportlandschap in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zo kwalitatief mogelijk uit te bouwen en initiatieven daartoe te stimuleren.
Binnen dit wettelijk kader kan het College sportinitiatieven erkennen en daaraan gekoppeld ondersteunen en subsidiëren.

De erkenning als sportinitiatief is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.

De VGC biedt naast financiële middelen en infrastructuur aan erkende sportinitiatieven ook andere vormen van ondersteuning aan:

  • Vorming: om kennis en competenties te versterken
  • Diensten: onderzoek, administratieve hulp
  • Communicatie: informatie opnemen in grotere communicatiekanalen (bijvoorbeeld in de sportgids en op www.sportinbrussel.be)
  • Logistiek: transport, werken aan infrastructuur
  • Materiaal: sportmateriaal, audiovisueel en ondersteunend materiaal
  • Netwerk en vaardigheden: kennisdelingsmomenten, begeleiding, deskundigen, interessante partners of leveranciers, inhoudelijk-pedagogisch-didactische input, procesbegeleiding, personeel
  • Versterking van positie: bij een onderhandelingsproces, bij beeldvorming in de omgeving, met begeleiding om inspraak te krijgen
  • Informatie: over dossiers, over nieuwe producten, over financieel beheer

Voor sportverenigingen wordt, bovenop de erkenning als sportinitiatief, een specifieke erkenning als sportvereniging gevraagd.