Brussel zorgt en beweegt

De Brusselaar is het uitgangspunt voor zorg, welzijn en gezondheid. We willen zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar brengen. En we willen mensen aan het sporten krijgen, want sporten is gezond en brengt mensen dichter bij elkaar.

© Lander Loeckx

De Brusselaar is zelf het uitgangspunt

Elke Brusselaar verdient volop kansen om gezond te blijven. Wat we kunnen voorkomen, pakken we aan met preventie en gezondheidspromotie. En wie zorg nodig heeft, moet snel geholpen worden met goede zorg op maat.

sporter in rolstoel

Ook sport brengt mensen bij elkaar

De VGC wil zoveel mogelijk Brusselaars regelmatig zien bewegen en sporten. Dat is gezond en brengt mensen bij elkaar. De VGC ondersteunt en organiseert een kwaliteitsaanbod om diverse doelgroepen meer te laten bewegen en sporten.

Sportcomplex van Evere
© Sophie Nuytten

We verlagen drempels om zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar te brengen

Brussel is een grootstad. Dat brengt uitdagingen met zich mee. De VGC spoort leemtes op in de zorg en vult die aan. Extra aandacht gaat naar mensen in armoede, personen met een handicap, kinderen en jongeren met speciale zorgnoden. Als je hulp of zorg nodig hebt, is het belangrijk dat je daarvoor dicht bij huis terechtkunt. We brengen iedereen samen die in de buurt actief is rond welzijn en gezondheid. Daarin spelen de dienstencentra een cruciale rol.

Acties die zorg en beweging promoten

  • Bewegingspromotie – We zetten samen met onze partners op het terrein zoveel mogelijk Brusselaars aan om levenslang te bewegen en te sporten.
  • Gezondheidspromotie – Brusselaars kunnen gezonde keuzes maken dankzij acties op maat die preventie en gezondheid bevorderen. Logo Brussel – het Lokaal Gezondheidsoverleg – zet daarvoor zijn netwerkexpertise en -ondersteuning in.
  • Sociale grondrechten – We stimuleren initiatieven die meer Brusselaars helpen om hun sociale grondrechten op te nemen.
  • Jongeren en hun omgeving ondersteunen – We versterken de hulp voor kinderen en jongeren. Jeugdhulpactoren in de ruime omgeving van kinderen en jongeren werken samen om op tijd te kunnen ingrijpen en te helpen.
  • Mentale weerbaarheid bevorderen – De mentale weerbaarheid van Brusselaars verbetert. We zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken voor wie psychisch kwetsbaar is. Sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven staan voorop.
  • Drempels verlagen – We verlagen drempels naar informatie, advies en begeleiding. Welzijns- en zorgactoren zoeken vaker Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden op in hun vertrouwde omgeving.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan.