Brussel zorgt en beweegt

De Brusselaar is het uitgangspunt voor zorg, welzijn en gezondheid. We willen zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar brengen. En we willen mensen aan het sporten krijgen, want sporten is gezond en brengt mensen dichter bij elkaar.

© Lander Loeckx

De Brusselaar is zelf het uitgangspunt

Elke Brusselaar verdient volop kansen om gezond te blijven. Wat we kunnen voorkomen, pakken we aan met preventie en gezondheidspromotie. En wie zorg nodig heeft, moet snel geholpen worden met goede zorg op maat.

sporter in rolstoel

Ook sport brengt mensen bij elkaar

De VGC wil zoveel mogelijk Brusselaars regelmatig zien bewegen en sporten. Dat is gezond en brengt mensen bij elkaar. De VGC ondersteunt en organiseert een kwaliteitsaanbod om diverse doelgroepen meer te laten bewegen en sporten.

Sportcomplex van Evere
© Sophie Nuytten

We verlagen drempels om zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar te brengen

Brussel is een grootstad. Dat brengt uitdagingen met zich mee. De VGC spoort leemtes op in de zorg en vult die aan. Extra aandacht gaat naar mensen in armoede, personen met een handicap, kinderen en jongeren met speciale zorgnoden. Als je hulp of zorg nodig hebt, is het belangrijk dat je daarvoor dicht bij huis terechtkunt. We brengen iedereen samen die in de buurt actief is rond welzijn en gezondheid. Daarin spelen de dienstencentra een cruciale rol.