Persberichten

136 resultaten

Nieuwe cartografie van de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel

De cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel brengt de capaciteit en de toegankelijkheid van de Brusselse kinderopvang van baby’s en peuters in kaart en geeft een beeld van het veld van de buitenschoolse kinderopvang in Brussel.

De VGC verspreidde het rapport naar de brede sector kinderopvang, inclusief naschoolse en buitenschoolse opvang en scholen. 

Meer weten?

Download het volledige onderzoek of schrijf u in voor de online infosessie met de onderzoekers van de UGent op 15/12 van 13 tot 15 uur.

  

Cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel

Publicatie Type
Deze publicatie is niet te bestellen. U kunt ze wel downloaden.

Dit onderzoek van de UGent, in opdracht van de VGC, brengt de kinderopvang in Brussel in kaart. Het rapport focust op de capaciteit en de toegankelijkheid van de Brusselse kinderopvang van baby’s en peuters en geeft een beeld van het veld van de buitenschoolse kinderopvang in Brussel.

De VGC verspreidde het rapport naar de brede sector kinderopvang, inclusief naschoolse en buitenschoolse opvang en scholen. Heeft uw organisatie er geen ontvangen, neem contact op via gezin@vgc.be.

Dit is het 4e onderzoek dat een stand van zaken brengt van de Brusselse kinderopvang. Download het vorige onderzoeksrapport van 2016

VGC voorziet 250 CO2-meters voor alle Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel

Image
In het kader van maximale bescherming tegen de coronapandemie kregen alle Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel de afgelopen maand een gratis CO2-meter toegestuurd. Zo investeert de VGC in de gezondheid van de medewerkers in de kinderopvang, de kinderen en hun omgeving. 
Meer over VGC voorziet 250 CO2-meters voor alle Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Brussel

Betere luchtkwaliteit voor de kinderopvang dankzij CO2-meters

Goed ventileren en verluchten was altijd al erg belangrijk. Sinds de covid-19 pandemie is pas écht duidelijk geworden waarom verse buitenlucht binnen brengen, noodzakelijk is voor de kwaliteit van de binnenlucht. Daarom kreeg elke erkende locatie kinderopvang en gezinsondersteuning in Brussel vorige week een gratis CO-2 meter van de VGC, in de vorm van een huisje (250 in totaal). 

Ze kunnen daarmee de luchtkwaliteit checken op basis van de kleur via een ingebouwde led-verlichting. En zo doeltreffend ventileren en de kwaliteit van de binnenlucht verbeteren. Opgroeien in Brussel, dat ondersteuning op maat biedt voor professionals uit de kinderopvang, start nu ook met een ondersteuningstraject over luchtkwaliteit, in samenwerking met VITO (leverancier van de CO2-meters). 
Samen zorgen we voor een gezonde omgeving voor jonge kinderen en hun begeleiders!

Meer weten? 

Neem een kijkje op de website.
 

Subsidie: Dringende opvangplaatsen in de kinderopvang baby's en peuters

VGC lanceert een oproep voor capaciteitsuitbreiding van dringende opvang in de kinderopvang van baby’s en peuters. Deze oproep richt zich tot organisatoren groepsopvang die nieuwe dringende opvangplaatsen (DOP) willen realiseren in Brussel. Een dringende opvangplaats is een plaats die vrijgehouden wordt voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang. Een dringende opvangplaats bestaat uit een trap 2A subsidie voor inkomenstarief aangevuld met een complement voor dringende opvang.

Vanuit de Vlaamse Overheid zal er een uitbreidingsronde voor dringende opvangplaatsen plaatsvinden in 2024 via het Agentschap Opgroeien. VGC wil via deze oproep overgaan tot een prefinanciering van deze kindplaatsen omwille van de hoge nood aan bijkomende dringende opvangplaatsen in Brussel.

De nieuwe plaatsen kunnen gerealiseerd worden vanaf januari 2022.

29-10-2021
30-11-2021
Aanvraag

Hoe doe je een aanvraag?

 • Vul het juiste aanvraagformulier in. Gebruik hiervoor uitsluitend het formulier dat ter beschikking gesteld wordt door VGC in de rechterkolom van deze webpagina.
 • Dien je aanvraag uiterlijk dinsdag 30 november in per e-mail naar gezin@vgc.be.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen naar aanleiding van deze oproep krijgen een beoordeling op 19 punten. Er wordt gescoord op basis van onderstaande criteria:

 • de behoefte aan dingende opvang (6 punten)
 • het organiseren van een pro-actief opnamebeleid gericht op dringende opvang (2 punten)
 • pedagogische omkadering (2 punten)
 • zorggarantie (3 punten)
 • andere vormen van samenwerking (3 punten)
 • prioritaire zone kinderarmoedebestrijdingsplan VGC 2021-2025 (3 punten)

Een motivering van de criteria vind je ook in de rechterkolom terug.

Reglementering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert organisatoren van groepsopvang en gezinsopvang voor baby's en peuters voor capaciteitsuitbreiding en projecten.

Het subsidiereglement bepaalt:

 • de subsidiëringsvoorwaarden
 • de berekeningswijze van het subsidiebedrag
 • de procedureregels
Toon alleen de eerste tab
Off
Gesloten subsidie
Off
Start aanvraag via E-loket
Off

Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede scholen: een écht geïntegreerde aanpak

Brede Scholen zijn scholen die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties – een écht geïntegreerde aanpak dus. 

Maximale ontwikkelingskansen

Als we aan school denken, denken we vaak aan een schoolgebouw, verplichte lessen en examens. Een school kan veel meer zijn dan dat. Een school is een plaats waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. Een Brede School werkt samen met de buurt, ouders en lokale partners in onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en welzijn. Ze werken samen aan een leerrijke en fijne omgeving voor alle kinderen en jongeren, vanuit een eenzelfde pedagogische lijn.

Opgroeien als Brussels ketje

Kinderen en jongeren hebben een veilige omgeving nodig om te leren, te oefenen en te ontdekken. Een Brede School is zo’n veilige omgeving. Ze biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen. 

Elke Brede School heeft een eigen focus. Die ontstaat uit de behoeften en talenten van kinderen en jongeren en de mogelijkheden van de wijk.

Geloven in de Brede School

In 2010 keurde het VGC-College de visietekst 'Brede School' goed. Dat gebeurde na een intensieve samenwerking over de grenzen van beleidsdomeinen heen. In de praktijk realiseert de VGC deze visie op drie manieren:

 • VGC subsidieert de Brusselse Brede Scholen voor wijkgerichte en lokale coördinatie.
 • VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen inhoudelijk.
 • VGC stimuleert en coördineert de samenwerking en ontwikkeling van Brede Scholen in Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap is een belangrijke partner van de VGC bij de realisatie van Brede School in Brussel.

Ondersteuning van de Brede Scholen in Brussel

Inhoudelijke ondersteuning via het Platform Brede School Brussel

Het Platform Brede School Brussel is deel van het Onderwijscentrum Brussel (OCB). De doelstelling? Deskundigheid bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel bewaken. Ook scholen die geen subsidies ontvangen, kunnen inhoudelijke ondersteuning krijgen. Het OCB voorziet een vormingsaanbod in groep en coaching op maat.

Wijkgerichte en lokale coördinatie

De coördinatoren van de Brede Scholen werken wijkgericht (rond 1 of enkele scholen) of lokaal (voor alle scholen in hun gemeente). Ze regelen de coördinatie, ondersteuning en communicatie van hun Brede School.

Regionale samenwerking

De coördinatoren van de 29 Brede Scholen werken samen via het Platform Brede School Brussel. Zo dragen ze allemaal bij aan de ontwikkeling van Brede School in Brussel. Ze delen hun expertise, ontwikkelen instrumenten en materialen die door alle Brede Scholen gebruikt kunnen worden ...

Brede Scholen in Brussel op kaart

Type
Sorteren op

Traject Brede Scholen

Traject Brede Scholen

Brede Scholen zijn geweldig. Ze zetten de schoolpoort open en halen de buurt binnen. Toch kan de manier waarop brede scholen in Brussel vandaag georganiseerd zijn nog beter. De VGC startte in 2021 een traject om dat aan te pakken

Een duurzame verankering en versterking van Brede School in Brussel

Duurzame verankering en versterking

Toch kan de manier waarop brede scholen in Brussel vandaag georganiseerd zijn nog beter. De VGC startte in 2021 een traject om dat aan te pakken. Wat nodig is? Een betere samenwerking, meer openheid en heldere afspraken. Precies de fundamenten die in elke afzonderlijke Brede School zo belangrijk zijn.

Wat is een Brede School?

Een Brede School is een duurzame samenwerking tussen verschillende organisaties of verenigingen uit dezelfde buurt, waaronder één of meerdere scholen. Samen zorgen zij voor een brede leer- en leefomgeving: zowel tijdens de schooluren als in de vrije tijd, net zo goed in de buurt als op school. Brede Scholen vergroten zo de ontwikkelingskansen voor de leerlingen van Nederlandstalige scholen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar kinderen en jongeren in armoede​.

Doel van het traject

De VGC geeft samen met de Brede Scholen zelf vorm aan een ondersteuningsmodel dat duurzaam is en werkt voor iedereen. Zo kunnen we de Brede Scholen in Brussel verankeren, verspreiden en versterken.

Zo’n hervorming vertrekt van het geloof in het belang van Brede Scholen, en werd ook afgesproken in het Bestuursakkoord 2019-2024, ‘Brussel is wat we delen’.

De situatie vandaag

De Vlaamse Gemeenschap en de VGC subsidiëren momenteel 29 Brede Scholen in Brussel. Inhoudelijke ondersteuning komt van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

In 15 van de 19 Brusselse gemeentes zijn Brede Scholen. In 10 gemeentes zijn zelfs alle Nederlandstalige scholen verbonden aan een Brede School.

De organisatie van de Brede Scholen verschilt sterk van plek tot plek. Dat heeft gevolgen voor de coördinatoren, de werking en het aantal bereikte ketjes.

Er zijn verschillende werkgevers voor de coördinatoren:

 • 12 gemeentebesturen
 • 11 scholen
 • een vzw voor jeugd, een gemeentelijke vzw en een gemeenschapscentrum

Er zijn verschillende modellen:

 • bij een nestmodel werkt één school samen met de buurt
 • bij een campusmodel speelt de samenwerking zich af op dezelfde campus
 • bij een webmodel werken meerdere scholen samen met elkaar en met de buurt

Het laatste model telt 22 Brede Scholen, 4 scholen volgen het nestmodel en op 3 plekken werkt het campusmodel.

Uitdagingen en uitgangspunten

Vandaag stellen we enkele werkpunten vast:

 • veel kinderen en jongeren worden nog niet bereikt
 • het opdrachtenkader van een Brede School is niet duidelijk genoeg
 • de werkgevers en statuten van de verschillende coördinatoren Brede School zijn onderling te verschillend
 • de betrokkenheid en verankering van de werking van een Brede School binnen de scholen kunnen soms beter

Het traject om Brede Scholen in Brussel te verduurzamen vertrekt van de volgende uitgangspunten:

 • Brede Scholen worden duurzaam en structureel ondersteund
 • elke school kan op termijn deel uitmaken van een netwerk Brede School
 • Brede Scholen zijn een hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede
 • coördinatoren krijgen een meer eenvormig statuut
 • een helder opdrachtenkader voor Brede School
 • Brede School creëert via een duurzaam netwerk van partners een brede leer- en leefomgeving
 • Brede Scholen zijn netwerken waarvan meerdere scholen deel uitmaken

Brede Scholen werken voor een diversiteit aan leeftijdsgroepen

Hoe ziet het traject eruit?

Bij Brede Scholen zijn altijd heel wat personen, organisaties en overheden betrokken. In dit traject doen zij op verschillende momenten en op verschillende manieren mee.

Het traject bestaat uit drie fases:

 • input bevragingen en overlegmomenten met verschillende betrokkenen, waaronder de coördinatoren, stuurgroepen van de Brede Scholen en werkgevers.
  Bekijk de resultaten van de individuele en groepsenquête.
 • verdieping en modelkeuze: gesprekken met doelgroepen van de Brede Scholen; er wordt dieper ingegaan op belangrijke inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. Vervolgens worden modellen gesimuleerd en hun impact in kaart gebracht. Een (selectie van) model(len) wordt voorgelegd aan het College van de VGC die de uiteindelijke keuze maakt rond het toekomstige model.
 • invoering: afhankelijk van het model dat gekozen wordt, is er een periode voorzien voor de invoering. We hopen in de zomer van 2023 van start te kunnen gaan in het nieuwe model.

Cursusaanbod van de 22 gemeenschapscentra

Publicatie Type
cover cursusbrochure
Cursusaanbod van de 22 gemeenschapscentra

De Brusselse gemeenschapscentra bieden een heleboel leerrijke activiteiten aan, voor jong én oud. Je kunt allerlei cursussen en workshops volgen in een ongedwongen, gezellige sfeer. Jouw beleving staat voorop.

Wil je een gedrukte versie? Dat kan via het winkelkarretje op deze pagina of haal je gratis brochure in een van de 22 centra, bibliotheken of Muntpunt.

Kan je niet wachten? Download de brochure of kijk op www.n22.brussels/cursusaanbod-N22.